Nasi Ulam,中文我们称它为野菜饭。几乎都将所有在热带的野菜切成丝捞成一碟色彩斑斓且美味并存的饭。饭丝毫无动用到任何一滴油,加了许多蔬菜为主要材料,反而增添清爽之感。

材料:

1)山佬叶 ,沙姜叶,九层塔叶,柠檬叶,叻沙叶,薄荷叶,黄姜叶,香茅,姜花,小红葱头切成丝。黄姜捣碎捞饭成黄色。

2)椰丝炒香,虾米捣碎炒香备用。

3)煎香甘望鱼或梅香咸鱼备用。

4)咸蛋煮熟备用。

5)Sambal酱- 马拉栈和红辣椒捣成参巴酱。

6)将材料1+2,加调味料盐,然后搭配咸蛋和甘望鱼食用。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *